Blog
Qualita ha evolucionat, ara és QualitaHUB: potenciar a les persones a través de la tecnologia

Qualita ha evolucionat, ara és QualitaHUB: potenciar a les persones a través de la tecnologia

Qualita té presència a Andorra des de l’any 2006, prestant principalment serveis de l’ERP JD Edwards. Aprofitant la iniciativa ACTUA que va promoure el Govern d’Anodrra l’any 2012, es va constituir Qualita Andorra i va participar en aquesta iniciativa, dins del Clúster ACTINN

 

Avui en dia, ha incrementat la seva activitat al Principat, tant des del punt  de vista del nombre de clients, com de l’oferta de serveis que pot prestar a les companyies andorranes al voltant de la innovació i les noves tecnologies.

 

En aquest article, Ignasi Martín, Cluster Manager d’ACTINN, entrevista a Joan Ramon Petit, CEO de QualitaHUB.

I.M.: És cert que QualitaHUB ha evolucionat per a diferenciar-se de la resta de consultories tecnològiques?

J.R.P: QualitaHUB ha plantejat la necessitat d’acostar-nos als nostres clients des d’una perspectiva, que a la nostra manera de veure és diferent del model tradicional. És a dir, no desitgem ser vists com una consultora només basada en estratègia o tecnologia, sinó que volem posar en valor tota la nostra experiència adquirida al llarg d’aquests últims 16 anys sobre la base dels projectes realitzats, així com la nostra voluntat d’escoltar i proposar la millor solució per a aquella necessitat o sol·licitud que ens és traslladada. És aquí, on ens diferenciem de models més tradicionals i procurem combinar tots els nostres “ingredients” per a donar la millor resposta a un client.

 I.M.: Quin és el vostre ADN? Allò que us fa únics i que us ha fet mantenir-vos com a referents del sector IT durant gairebé dues dècades.

J.R.P: Si ho simplifiquem, penso que il·lusió, honestedat, professionalitat i una voluntat permanent d’innovar i millorar, han estat aspectes clau per afrontar les diferents circumstàncies que s’han donat al llarg d’aquests anys. Ara bé, després d’aquest penúltim obstacle que ha estat la pandèmia, crec que sumar una capacitat de resiliència per part de tots els que conformem QualitaHUB, ha estat un valor que hem de destacar.

I.M.: Per què les persones són i seran la palanca clau dins de les companyies?

J.R.P. La revolució tecnològica s’està duent a terme per persones per a optimitzar, millorar i automatitzar tasques repetitives i rutinàries que no proporcionen valor a les companyies. L’objectiu és donar a les persones la possibilitat de treure a la llum el seu talent i creativitat mentre deixen les tasques repetitives a les màquines.

Dit això que pot semblar una obvietat, en el nostre cas, procurem que totes les persones que conformem QualitaHUB ens sentim clau i rellevants per a aconseguir els objectius que s’ha marcat la companyia. En aquest sentit, procurem traslladar aquest missatge a tot l’equip humà i també ens avaluem amb procediments que ens mostrin com se senten les pesones dins de QualitaHUB. Com a exemple d’aquests procediments d’avaluació, ens enorgulleix poder dir que hem obtingut la certificació Great Place to Work per part QualitaHUB en el seu primer any de participació.

I.M.: Podries explicar-nos com QualitaHUB dona cobertura a les noves necessitats del client?

J.R.P.: Entenent que el client també ha evolucionat en les seves expectatives quan avalua un treball o relació amb un proveïdor del nostre sector, des de QualitaHUB fem especial focus a inspirar, co-crear i acompanyar als nostres clients en els seus projectes estratègics de transformació digital.

Aquest model implica una primera escolta activa, una possible proposta d’innovació, canvi o adaptació de procediments actuals que l’empresa desitja implementar. Sobre la base de l’etapa anterior i si des de QualitaHUB podem promoure una solució eficient i competitiva, proposarem un model de test que permeti avaluar la proposta i la seva implementació a l’entorn de Producció. Si les etapes anteriors han evolucionat correctament, la nostra voluntat serà la d’acompanyar al client durant el temps que se’ns consideri de valor afegit, podent aportar idees per a evolucionar i itinerar noves opcions de millora, innovació o adaptació a noves necessitats del negoci. Aquestes etapes poden seguir l’ordre que he esmentat, o bé adaptar aquesta fórmula a la necessitat que ens expressi el client.

I.M.: Col·laboreu amb empreses de tots els tamanys i sectors?

J.R.P: Sí, des del nostre inicis en 2005 ens vam plantejar ser una companyia que pogués oferir solucions a diferents grandàries d’empreses, així com a diversos sectors. Actualment, amb l’arribada de noves línies d’activitat hem ampliat l’heterogeneïtat de grandàries d’empresa i nous sectors el que ha originat un ventall més ampli de solucions tecnològiques.

I.M.: Quines noves tecnologies són clau per a les empreses? 

J.R.P.: En funció del sector, poden existir tecnologies amb major presència o prioritat a l’hora de ser analitzades per a la seva implementació, però en general totes aquestes tecnologies que fa un cert temps tenien una presència poc significativa en la major part de companyies, actualment i gràcies a la voluntat d’optimitzar processos, combinar diferents canals d’atenció als clients i adaptar-se a una realitat cada dia més canviant, s’està promovent de forma molt activa l’aplicació d’algunes tecnologies considerades d’avantguarda (IA, Machine Learning, Realitat Virtual/Immersiva, Blockchain, Big Data, etc..)

I.M.: Quins consells donaria a una empresa que vol sumar-se a la transformació digital?

J.R.P.: Crec que seria convenient entendre que aquest és un procés de llarg recorregut i requereix que les persones que conformen l’empresa ho entenguin i se sentin partícips d’un projecte prioritari que afavorirà la millora de processos i/o procediments, però que sens dubte, també haurà d’aportar una millora en la interacció diària de les persones amb la seva activitat dins de l’empresa, així com amb el conjunt de persones o empreses que es relacionen amb la companyia. Sobre la base d’aquest equip humà motivat i amb voluntat d’assumir nous reptes, és important escoltar les propostes dels nostres col·laboradors, promovent la innovació i millora continua.

I.M.: Quines novetats presentareu pròximament?

J.R.P.: Durant aquests dos últims anys i coincidint amb la pandèmia, s’ha reafirmat la necessitat de millorar la interacció de les persones que ens relacionem amb la companyia i això ha potenciat la necessitat de disposar de mitjans que ens permetin continuar amb la nostra activitat, estiguem on estiguem i des d’un entorn multidispositiu. Tenint en compte aquesta premissa, hem promogut la nostra solució de signatura digital amb la màxima seguretat jurídica, amb una major garantia d’autenticació promovent la identitat sobirana digital, integracions de diferents operatives que poden ser executades des d’una plataforma de negoci. Així mateix, hem ampliat el nostre equip de Microsoft i finalment també volem donar una major importància a les solucions que hem desenvolupat amb el suport dels nostres equips experts en noves tecnologies.

VIDEO CORPORATIU  https://youtu.be/HpkJizDPS4w

0

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *