Tendencies
Les 10 Tendències Tecnològiques  pel 2020

Les 10 Tendències Tecnològiques pel 2020

Article sobre les 10 tendències tecnologiques amb més impacte pel 2020. Analisi d’ACTINN, Punt de situació i oportunitats per Andorra.

Hi han varis estudis de tendències tecnològiques pero segurament la visió de Gartner és un visió documentada. En la nostra humil opinió, si tinguéssim que destacar únicament una tendència important en el sector tecnològic aquest seria potser la democratització de la tecnologia. La globalització continua sent un gran catalitzador de la innovació, el fet que els avenços de la tecnologia siguin escalables mundialment fa que cada vegada la modernització de les cadenes de valor sigui cada vegada més assequible.

Opinió i tendències transformació tecnologica

La velocitat del canvi s’accelera.

La velocitat del canvi és de vertigen; accions o projectes que fa tres anys eren una aposta per la diferenciació, seran segurament una necessitat per seguir sent competitiu en el 2020.Segons l’informe de Gartner sobre tendències 2020, estem passant d’un model que busca augmentar les capacitats humanes a un model destinat a crear capacitats sobrehumanes. Algunes aplicacions ja s’estan treballant com per exemple exosquelets que permeten als obrers aixecar pesos sobre humans o implants que augmentin la nostra capacitat memorització. A continuació us presentem les grans tendències que podem esperar per aquest any nou.

 

1. Hyperautomatització,

creant el bessó digital de la companyia

hyperautomation 2020

L’automatització utilitza la tecnologia per eliminar tasques recurrents que realitzen les persones. La hyperautomatizació és el següent pas, i combina varies tecnologies RPA, iBPMS i ML amb l’objectiu de crear eines d’ajuda a la decisió que augmentin les capacitats humanes.

  • RPA, Robòtic Process Automation permet replicar les tasques que realitza una persona a traves de la interfície usuari d’un sistema informàtic. A diferencia la programació més tradicional via APIs aquesta automatització no necessita de coneixements informàtics. Les tasques més fàcilment automatitzables solen ser el creuament d’informació, la creació i actualització de dades, la generació d’informes, la estructuració de la informació, validacions i controls, simulació o monitoreig de transaccions.e dades, la generació d’informes, la estructuració de la informació, validacions i controls, simulació o monitoreig de transaccions.

  • iBPMS, intelligent business process management software, son eines que permeten la simulació, validació i verificació de processos. La gran quantitat de sensors ajuden a la presa de decisions en temps real en processos de producció o fabricació.

  • ML, el Machine Learning és una categoria de la tecnologia denominada com intel·ligència artificial per la qual es treballen algoritmes i models estadístics amb l’objectiu de tenir una capacitat predictiva sobre les dades estudiades.

 

2. Multi experiència

Controlar l’entorn crea una nova realitat

La tecnologia esta evolucionant per incloure interfases multi-sensorials i multi interactius. L’evolució dels sensors, wearables i altres sensors estan fen possible crear experiències immersives de realitat virtual o realitat augmentada.

 

3. Democratització de l’accés a la tecnologia

L’accés a la tecnologia mai ha estat tan fàcil . Avui, ja no és necessiten coneixement de bases de dades per ser científic de dades, ni coneixements de programació per ser creador web. Les principals àrees de democratització son el desenvolupament d’aplicacions, l’anàlisi de dades, el disseny i el coneixement digital.

 

 

4. L’augmentació humana

augmentacio humana

La tecnologia està ajudant als humans a augmentar les seves capacitats cognitives i físiques. No fa falta pensar en aventures de ciència ficció. Per exemple, l’ús de wearables augmenta la seguretat dels treballadors industrials i de mineria. En el sector de comerç minorista i turisme , l’ús de wearables millora la productivitat del treballadors.

En relació a la augmentació física aquesta es concentra en 4 apartats

  • Augmentació sensorial (oïda, visió i percepció)

  • Augment d’apèndix funcions biològiques (pròtesis i exoesquelets)

  • Augment del cervell (implants per tractar convulsions)

  • Augment genètic (gen somàtic i teràpia cel·lular)

 

5. Transparència i traçabilitat

Cada any, els consumidors son més conscients que les seves dades son recol·lectades i utilitzades. Cada dia és més difícil diferenciar la informació real de la falsa, fet que esta creant una crisis de confiança en la societat.

Els governs estan treballant en millorar el marc jurídic de protecció, per exemple la normativa europea GDPR, General Data Protection Regulation.

 

 

 

6. Edge Computing

Empoderant la Proximitat

La computació “edge” és una arquitectura on el processament de la informació i la recollida i publicació de continguts es situen més a prop de les fonts d’informació. La idea és mantenir el trànsit local i reduir la latència.

Gracies a l’Internet de les coses (IoT), augmenten els dispositius i es formen les bases per crear d’espais intel·ligents.

La computació de proximitat, o Edge computing apropa les aplicacions i serveis a les persones i els dispositius que les utilitzen. Al 2023, hi podria haver més de 20 vegades més dispositius intel·ligents al límit de la xarxa que en arquitectures més obertes.

Gracies a l’Internet de les coses (IoT), augmenten els dispositius i es formen les bases per crear d’espais intel·ligents.

La computació de proximitat, o Edge computing apropa les aplicacions i serveis a les persones i els dispositius que les utilitzen. Al 2023, hi podria haver més de 20 vegades més dispositius intel·ligents al límit de la xarxa que en arquitectures més obertes.

 

7. El núvol distribuït,

un nou repte pels estats, una oportunitat per Andorra

El núvol distribuït permet que els centres de dades es trobin en qualsevol lloc. Això resol problemes tècnics com la latència i també reptes normatius com la sobirania de les dades. També ofereix els avantatges d’un servei de núvol públic juntament amb els avantatges d’un núvol local privat.

 

8. Les Coses autònomes

Les coses autònomes, que inclouen drons, robots, vaixells i aparells, que exploten la IA per realitzar tasques que solen fer els humans.

Aquesta tecnologia funcionarà amb diferents graus de llibertat de semi autònims fins a que siguin completament autònoms i en diversos entorns inclosos l’aire, el mar i la terra. Si bé actualment existeixen coses autònomes principalment en entorns controlats, com en una mina o magatzem, aquests evolucionaran fins a incloure espais públics oberts.

 

9. el Blockchain Pràctic

El blockchain serà totalment escalable al 2023

Blockchain entès com un llibre de comptes distribuït ( DLT Distributed Ledger Technology) permet que les parts puguin fer un seguiment dels actius fins al seu origen, cosa que és beneficiosa per als actius tradicionals, però també obre el camí per a altres usos com ara la traçabilitat de productes alimentaris.També permet que dues o més parts que no es coneixen interaccionin de forma segura en un entorn digital i intercanviïn valor sense necessitat d’una autoritat

No obstant això, la tecnologia blockchain continua sent immadura per a desplegaments empresarials a causa d’una sèrie de problemes tècnics, incloses l’escalabilitat i la interoperabilitat pobres. Blockchain, que ja apareix en projectes experimentals i d’àmbit reduït, serà totalment escalable per al 2023.

 

 10. La seguretat de la intel·ligència artificial

Tota potencialitat té els seus perills. Les tecnologies emergents com la hyperautomatizació i les coses autònomes ofereixen grans oportunitats de transformació per les empreses . Però també creen noves vulnerabilitats en la seguretat de la informació. Els equips de seguretat han d’afrontar aquests reptes i ser conscients de com podrien afectar possibles vulnerabilitats de seguretat les decisions de les IA i inversament com afectarà la IA als sistemes de seguretat de la informació actual

Al principat d’Andorra , els nostres sectors tradicionals estan directament exposats als canvis de tendències que han provocat les noves possibilitats tecnològiques. Els riscos son evidents.

a) Desconnectar de la generació Z! Vindran els millenials a Andorra?

Correm el perill de desconnectar de les pròximes generacions de consumidors sinó som presents on s’inicia la recerca ja sigui de productes o de serveis. Així mateix la gran quantitat de proveïdors i solucions fan que la inversió necessària per digitalitzar-se , transformar-se tecnològicament o innovar estigui més que mai a l’abast del nostre teixit empresarial.

 

 

 

Deixar de ser tecnològicament rellevants en el nostre entorn

Correm el perill de no invertir prou per adaptar els nostres models de negoci en les noves formes més eficients de produir i d’oferir serveis. La transformació és imparable, i tots som responsables de tenir un ecosistema de tecnologia i proveïdors en el territori per fer front als reptes de nostre territori econòmic, Andorra.

 

 

Un mòn d’oportunitats per Andorra

D’altra banda les oportunitats son quasi infinites , algunes passen per la obertura econòmica , d’altres per col·laborar , invertir eficaçment en tecnologia, transformar les nostres organitzacions i liderar el canvi regulatori, tecnològic i de capacitació de la força de treball andorrà que us animem a compartir. Alguns experts estrangers inclús ens veuen com un territori verge, en relació a les oportunitats que se’ns obren en un món cada vegada més global on la nostra idiosincràsia ens fa especials.

 

Veure informe de Gartner

0