Objectius clúster Innovació Transformació

L’objectiu principal d’ACTINN és de ser un punt d’influència, de consulta i de referència per tota iniciativa que es vulgui realitzar en l’àmbit d’actuació de l’associació, afavorint i facilitant el desenvolupament d’iniciatives empresarials que s’estableixin al país, així com contribuir a la modernització dels sectors tradicionals (públics i/o privats), per tal de situar el Principat d’Andorra com a un referent d’eficàcia i excel·lència dins dels àmbits de la innovació i les noves tecnologies.

Volem ajudar a potenciar una nova cultura empresarial basada en la col·laboració i en la innovació oberta. Els nostres esforços van dirigits a

Identificar oportunitats de negoci

Collaborar, cooperar, ser més eficient

Analitzar les tendències tant en l’ambit de negoci com tecnològic per donar una visió complementaria amb l’objectiu ajudar als empresaris abraçar el canvi i adaptar-s’hi ràpidament.

Conegui els nostres articles de tendència, articles d’opinió o demani’ns els nostres informes sectorials.

Impulsar projectes de valor afegit

Ajudar a empreses socis i col·laboradors a ficar-se en moviment. A iniciar la seva transformació o re-enfocament. Ajudem a obrir horitzons i noves possibilitats, creant plans de ruta, prioritzant projectes o la selecció de proveïdors, combinant el coneixement de la tecnologia amb les prioritats de negoci dels nostres empresaris. 

Conegui els nostres projectes d’acompanyament o contactin’s per una consulta gratuita a cluster.manager@actinn.ad

Nuestra mente, el cliente del Internet de les sentidos.
.

Posicionar la marca Andorra

Vivim en un món global en que els clients ja no nomes són del nostre entorn immediat. Les tecnologies de la informació i comunicació permeten accedir a nous mercats internacionals i fomentar la competitivitat.