ACTINN és el Clúster de la Innovació i Noves Tecnologies d’Andorra.  Una associació sense ànim de lucre, que neix de la col·laboració d’empreses i entitats impulsada per la Iniciativa ACTUA i constituïda el vint-i-sis de Novembre del 2015. Origens


ACTINN és el primer clúster d’Andorra a ser privatitzat ; i a dia d’avui compta amb 50 socis. Coneix els nostre socis

Volem ser el club dels líders empresarials del territori Andorra. Volem ajudar a crear confiança i aliances estratègiques entre socis així com a desenvolupar un ecosistema tecnològic dinàmic i competitiu. Objectius

Un club d’empresaris fet a empresaris amb ganes d’exploració i transformació

Estem compromesos en millorar la competitivitat dels nostres socis i en la dinamització de l‘ecosistema tecnològic del nostre territori.

Pel costat de la demanda, ajudar a les empreses associades, a fer front a reptes de negoci, definint solucions tecnològiques que tinguin impacte en els seus comptes de resultats.

Pel costat de l’oferta, ajudar a les empreses tecnològiques associades a millorar la seva competitivitat, creant negoci nou tan en l’àmbit de nous serveis com d’expansió internacional.

Benvinguts a la cultura de clúster Innovació tecnologia

Benvinguts a un clúster on les empreses socis son protagonistes, i amb vocació de servei.

Els valors del servei als nostres socis

Independència, som una associació sense ànim de lucre, fet que ens facilita poder oferir una opinió independent amb esperit crític envers l’estat de maduració de la tecnologia i dels sectors econòmics. Volem donar una visió diferencial enfocada a prioritzar tecnologies amb impacte en compte de resultats. Estem organitzats per tal evitar conflictes d’interessos entre socis.

Confidencialitat, el nostre negoci es basa en la confiança que diposita els socis en la iniciativa Clúster i a la inversa. Es signen contractes de confidencialitat per crear l’entorn de privacitat necessari per poder parlar de projectes d’innovació o situacions privades de negoci amb cada soci.

Compromís de servei envers els nostres socis. Degut a la talla de la nostra associació som capaços de personalitzar el servei a cada soci per intentar cobrir les seves necessitats d’innovació o transformació de forma particular i personalitzada.