Memòria d’activitats

El 2019 ha estat per a ACTINN un any de renovació i transformació.

De renovació de la mà de l’elecció d’una nova junta i de la selecció d’un nou clúster manager.
De transformació per la redefinició de prioritats i reenfocament cap a la creació de demanda sofisticada i a la millora competitiva dels nostres socis.

Memoria Activitas ACTINN

 

Memories d’anys anteriors  Memòria 2016