Articles
12 tendències tecnològiques pel 2022 : a la recerca de la resiliència

12 tendències tecnològiques pel 2022 : a la recerca de la resiliència

Aquest 2022 també, Gartner identifica les principals tendències tecnològiques que poden generar oportunitats o diferenciació amb la competència. Són tendències que pensen poden actuar com a multiplicadors del negoci digital i de la innovació interna i externa en els pròxims tres anys. En aquest article, ACTINN intenta aportar context i opinió sobre aquestes. Desitgem que us agradi l’article.

2022 presenta un context amb molts reptes per resoldre

Davant del context reptador que ha creat la pandèmia, els estats europeus han fet un enorme esforç fiscal per impulsar una recuperació econòmica que hauria de materialitzar-se en el 2022. 

El repte és cabdal; no solament cal impulsar l’economia per evitar més destrucció del capacitat productiva sinó que cal fer-ho  amb visió de futur, fent una transició cap a una economia menys intensiva en recursos i respectuosa amb la natura. El context econòmic d’escassetat energètica i de materials obligarà a una gestió més eficient dels recursos per part de les empreses, una nova transformació dels negocis que va més enllà del digital i de l’economia circular. Cal crear negocis i regions resilients; que sigui austeres i capaces d’adaptar-se ràpidament als canvis tecnològics, productius, i de demanda que presenta aquesta nova dècada plena d’incertesa.

La resiliència serà una de les capacitats més desitjades per empreses i regions en un nou entorn competitiu on eficiència serà la paraula clau.

En efecte, és previsible que les empreses hagin d’afrontar un període convuls; una sèrie d’esdeveniments inesperats, que podrien anar des de contraccions puntuals de la demanda pels cicles pandèmics, canvis reguladors per la lluita contra el canvi climàtic, canvis en les tendències de consum per disturbis socials, fins a trencaments puntuals de la cadena de subministrament per tensions geopolítiques. En aquest context econòmic, una de les claus és tenir una gran capacitat adaptativa, l’altra és mantenir altes ràtios d’eficiència empresarial.

 

Així doncs, en aquest entorn inflacionista amb tendència a reduir marges, els directors generals estan a la recerca de palanques per incrementar els seus ingressos i millorar l’eficiència. En altres paraules, la tecnologia continua sent un factor clau com a catalitzador de millores en ambos àmbits. 

Els alts directius saben que han d'accelerar la digitalització del negoci i busquen camins digitals més directes per connectar amb els seus clients. Però mirant als riscos econòmics futurs, també volen ser eficients i protegir els seus marges i generació de cashflow".

David GroomBridge

VP Analyst @ GARTNER

Aquest any 2022 les tendències tecnològiques es poden organitzar en 3 temes,

I.       Connexions digitals de confiança per a la teva gent i dispositius a tot arreu

II.     Solucions per escalar ràpidament la creativitat digital a qualsevol lloc

III.  Capacitats per accelerar el creixement empresarial més enllà de l’actualitat

L’entorn actual demanad’una infraestructura confiable i segura, eines de treball col·laboratiu que accelerin les relacions entre personal tècnic i gent de negoci i permetin una adaptació ràpida als canvis de l’entorn. Finalment, cada vegada serà més necessari per créixer o guanyar quota de mercat, solucions tecnològiques avançades que permetin accelerar quan es detectin oportunitats. Aquestes són les tendències tecnològiques Gartner del 2022

L’enginyeria de la confiança

Eines per esculpir el canvi

Acceleradors de creixement

Què és la tecnologia sense confiança? El negoci digital requereix una base informàtica més resistent i eficient que garanteixi que les dades s’integrin i es processin de forma segura en local i en el Núvol. Sense una infraestructura IT ben dissenyada, no hi ha manera d’escalar de manera rendible.

Per respondre al ritme creixent dels canvis, no solament es necessitaran equips híbrids entre personal informàtic i gent de negoci, sinó solucions tecnològiques que accelerin la creativitat i el time to market de les solucions. El següent punt es basa en tecnologies que permetin col·laborar i impulsar la innovació, per assolir ritmes ràpids en la digitalització del negoci.

Si tenim els fonaments i els blocs de construcció, és hora de centrar-se
en tecnologies que maximitzin el valor de l’organització. Recerquem  tecnologies que multipliquin la forca de la tecnologia
de la informació per guanyar negoci i quota de mercat.

Tendència 1: Les fabriques de dades

Les dades són un tresor valuós per les empreses. Malauradament, molt sovint, les dades romanen encapsulades dins d’aplicacions, el que suposa que no poden ser analitzades de forma eficient. La fàbrica de dades íntegra les dades entre plataformes i usuaris fent que les dades estiguin disponibles a demanda.

 

La fàbrica de dades és capaç, a través de metadades i analítica integrada, d’aprendre quines són les dades s’estan utilitzant. El seu valor resideix la capacitat de recomanar millors i diferents dades per l’anàlisi. Pot Reduir fins a un 70% els recursos necessaris per a la gestió de les dades. Es preveu que per 2024, les fàbriques de dades quadrupliquin l’eficiència en l’ús de les dades i retallin la gestió humana de les dades en un 50%. 

Cas d’ús
La ciutat finlandesa de Turku es va veure frenada en el seu projecte d’innovació per les llacunes de les seves dades. Mitjançant la integració de bases de dades fragmentades, va poder finalment explotar les dades, reduir el temps de comercialització en dos terços i crear una fàbrica de dades monetitzable.

Tendència 2: La malla de ciberseguretat

Els actius digitals es distribueixen entre núvols i centres de dades. L’enfocament tradicional de la seguretat centrat en el perímetre de l’empresa deixa l’organització oberta a possibles incidències o intrusions.

Una arquitectura en malla de seguretat ofereix un enfocament en components basat en la identificació de serveis interoperatius. Una estructura comuna integrada pot assegurar tots els actius digitals, independentment de la seva ubicació. Es tracta d’una tendència ja detectada en 2021, i es preveu que les empreses amb malla de seguretat puguin reduir l’impacte financer d’incidències de seguretat en un 90%. 

Cas d’ús 2021

Una empresa tecnològica està tenint problemes detectar amenaces ciber amb el seu sistema de detecció. Utilitzant un enfocament de malla de ciberseguretat, van integrar múltiples fonts de dades de diferents productes de seguretat per millorar la identificació i resposta ràpida als incidents.

Tendència 3: La computació de privacitat avançada

El valor de les dades no consisteix a tenir-les, sinó en com les utilitzen. En altres paraules, com som capaços d’analitzar-les, de crear coneixement i finalment de crear previsions amb models d’IA.

 

El Privacy-Enhancing Computation (PEC) permet compartir dades a través dels diferents dispositius però preservant la privadesa. Els enfocaments varien, inclouen el xifrat, la divisió o el pre-processament de dades sensibles per permetre l’accés i la modificació sense comprometre’s confidencialitat. És també una tendència que es manté des del 2021 i preveu que en 2025, 60% de les grans empeses faran ús de la computació de privacitat avançada, en àrees com el Business Intelligence o la computació al Núvol.

Com s’utilitza avui:

DeliverFund és una organització sense ànim de lucre amb la missió d’abolir el tràfic humà.Utilitzen xifratge homomòrfic perquè els socis puguin realitzar recerques amb dades extremadament sensibles, xifrant tant recerca com resultats. D’aquesta manera, es poden realitzar consultes sensibles sense haver d’exposar dades personals o regulades.

Tendència 4: Plataformes natives al Núvol

Les migracions al núvol lift-and-shift se centren a agafar càrregues de treball de sistemes legacy i posar-les al Núvol. Com aquestes tasques no han estat dissenyades per treballar al Núvol, requereixen molt de manteniment i no n’aprofiten pocs dels beneficis de la computació al Núvol.

 

Les plataformes natives utilitzen l’elasticitat i escalabilitat del Núvol per oferir un temps de valoració més ràpid. Redueixen les dependències d’infraestructura, alliberant temps per centrar-se en la funcionalitat de l’aplicació. Es preveu que la 2025, 95% de les noves iniciatives digitals seran amb plataformes natives al Núvol, per menys de 40% el 2021. 

Com s’utilitza avui:

Un important banc indi va crear una plataforma nativa del núvol per crear una cartera de nous serveis financers digitals.  El banc va poder reduir el temps d’obertura de compte a només 6 minuts i afegint pagaments digitals instantanis.

 

El desplegament d’una nova arquitectura de microserveis va permetre la integració de serveis d’estalvi, targeta de dèbit virtual i targeta de crèdit, permetent el sistema escalar per sobre 3.5 milions de transaccions en unicam dos mesos.

Tendència 5: Aplicacions modulars

Els equips de digitalització enfronten a diversos reptes. Poden no tenir les habilitats tècniques o de codificació necessàries, poden estar bloquejats amb tecnologies equivocades o obsoletes, i sovint se’ls encarrega lliuraments ràpids.

Les aplicacions modulars es componen de PBCs (Packaged Business Capabilities) o dit d’una altra manera, software basat en objectes empresarials. Com podria ser un mòdul que representa a un pacient o un digital twin. Els PBCs són mòduls reutilitzables que els equips digitals poden autoassemblar per crear aplicacions ràpidament, reduint el time to market. Una tendència que prové del 2021, però que s’espera que sigui el nou estàndard de disseny el 2024, relegant el Saas tradicional i les aplicacions a mida al nivell de sistemes “legacy”. Benvinguda a les aplicacions “composable API-first o “API-only”.

Com s’utilitza avui:

Ally Bank ha creat PBCs que representen capacitats repetibles com alertes de frau, que els seus propis equips muntar en entorns Low Code, estalviant més de 200.000 hores d’esforç manual.

Tendència 6: la intel·ligència de les decisions

Les decisions solen dependre per una sèrie d’experiències i opinions, però en un entorn tan canviant, les empreses han de prendre millors decisions, més ràpid.

 

La intel·ligència de decisions millora la presa de decisions de les organitzacions, creant marc i models de decisió. La integració de dades, anàlisis i IA permet la creació de plataformes d’intel·ligència per donar suport, augmentar i automatitzar decisions. Es preveu que el 2013, 33% de les grans organitzacions tinguin analistes especialistes en modelatge de decisions.

Com s’utilitza avui:

Les organitzacions centrades en el producte , utilitzen la intel·ligència de les decisions per analitzar estratègies dels competidors així com les seves pròpies decisions històriques, per elaborar la millor estratègia de producte.

Tendència 7: Híper-automatització

La necessitat d’una excel·lència operativa a un menor cost, ha posat de manifest la necessitat d’una automatització millor i més generalitzada.

La hiperautomatització és un enfocament empresarial per identificar, comprovar i automatitzar tants processos empresarials i informàtics com sigui possible. Requereix l’ús orquestrat de vàries tecnològiques, incloses plataformes de RPA, LowCode i eines de mineria de processos. És una tendència madura que es va iniciar ja en 2020.

Com s’utilitza avui:

Una companyia global de petroli i gas ha creat 14 iniciatives d’hiperautomatització concurrents. Aquestes iniciatives inclouen àrees, com ara el processament intel·ligent de documents i l’automatització de la geociència i les operacions de perforació de petroli a alta mar. Decisions què ES basen en objectius de negocis com la qualitat, el temps de llançament al mercat, l’agilitat empresarial o la innovació en nous models de negoci.

Tendència 8: Enginyeria de la Intel·ligència Artificial

La IA proporciona “game-changing solucions”, solucions que canvien el joc i permetran a algunes empreses emergir de la pandèmia en una posició de fortalesa, però simplement adoptar la IA no farà gran cosa. Les organitzacions han d’optimitzar la IA.

 

En aquesta tasca, l’enginyeria d’IA és la disciplina de la millora contínua dels models d’IA. Es tracta d’utilitzar dades, models, i línies de desenvolupament per oferir un valor comercial consistent. És una tendència que continua del 2021, s’espera que el 2025, les empreses que implementin correctament practiques d’enginyeria d’IA extrauran tres vegades més valor que aquelles que no tinguin aquest enfocament de qualitat.

Com s’utilitza avui:

Unity Health Hospital de Toronto reconeix que la credibilitat de la IA és fonamental

perquè els seus metges l’acceptin. Els  equips digitals treballen conjuntament amb els metges, mostrant la fiabilitat dels resultats de la IA així com els seus biaixos.

Tendència 9: l’Empresa distribuïda

L’experiència total unifica quatre disciplines: el Customer eXperience (CX), el User eXperience (UX), el Employer Experience (EX) i el MultieXperiencne (MX) per crear una millor experiència per a consumidors i empleats. L’objectiu és interconnectar les quatre disciplines per a una experiència global més holística. En una tendència del 2021, on s’espera que en 2026, 60% de les grans empreses utilitzaran l’experiència total com a eina per aconseguir nivell excel·lents nivells de satisfacció i recomanació per part de clients i empleats.

Com s’utilitza avui:

Ericsson gestiona milers de pals de telefonia mòbil en entorns complexos. Els seus sistemes autònoms utilitzen l’aprenentatge per reforç i els bessons digitals per optimitzar dinàmicament el rendiment de la xarxa 5G

Tendència 10: Experiència Total

Les migracions al núvol lift-and-shift se centren a agafar càrregues de treball de sistemes legacy i posar-les al Núvol. Com aquestes tasques no han estat dissenyades per treballar al Núvol, requereixen molt de manteniment i no n’aprofiten pocs dels beneficis de la computació al Núvol.

 

Les plataformes natives utilitzen l’elasticitat i escalabilitat del Núvol per oferir un temps de valoració més ràpid. Redueixen les dependències d’infraestructura, alliberant temps per centrar-se en la funcionalitat de l’aplicació. Es preveu que la 2025, 95% de les noves iniciatives digitals seran amb plataformes natives al Núvol, per menys de 40% el 2021. 

Com s’utilitza avui:

Fidelity Spire utilitza un enfocament d’experiència total en els serveis financers. L’analítica i la IA aprenen dels comportaments dels clients per respondre proactivament a la propera acció del client i crear simulacions de formació realistes per al personal.

 

Els serveis d’identitat unificada ajuden els clients a moure’s fàcilment a través de l’autoservei d’onboarding i proporcionar una visió integrada a l’assessor, a través múltiples punts de contacte.

Tendència 11: Sistemes Autonòmics

A mesura que les organitzacions creixen, la gestió tradicional no pot escalar la mateixa velocitat. Els sistemes autonòmics o són sistemes físics o de programari autogestionats i que aprenen del seu entorn. Però a diferència dels sistemes autònoms o automatitzats, poden modificar dinàmicament els seus propis algorismes sense necessitat d’actualitzacions. Això permet respostes ràpides al canvi, possibilitant una gestió a escala en sistemes complexos. El 2024, el 20% de les organitzacions que venen sistemes autònoms o els dispositius requeriran als clients a renunciar a disposicions d’indemnització relacionades amb la conducta apresa dels seus productes.

Com s’utilitza avui:

Ericsson gestiona milers de pals de telefonia mòbil en entorns complexos. Els seus sistemes autònoms utilitzen l’aprenentatge per reforç i els bessons digitals per optimitzar dinàmicament el rendiment de la xarxa 5G

Tendència 12: La Intel·ligència Artificial Generativa

Majoritàriament, la IA s’entrena per produir conclusions, però altres tecnologies poden innovar per si soles. La IA generativa és una forma d’IA que genera nous entorns realistes que conserven la semblança amb les dades d’entrenament, però no les repeteixen. És per això que la IA generativa per ser un motor d’innovació ràpida per a les empreses. Es preveu que el 2025, IA generativa representarà el 10% de totes les dades produïdes, en comprovació a l’1% actual.

Com s’utilitza avui:

L’Autoritat de Conducta Financera del Regne Unit ha utilitzat IA generativa per crear dades de pagament sintètiques, a partir de 5 milions de registres de dades de pagament reals. El conjunt de dades sintètiques fa servir per crear nous models de frau sense revelar les dades de les persones.

Conclusions

Des d’ACTINN, ens esforcem per ajudar a empresaris i emprenedors a iniciar el camí de la renovació empresarial, abraçant les noves tendències tecnològiques del 2022 i adaptant la seva organització a una nova manera de fer. Aquestes són algunes reflexions que volem compartir en el camí per descobrir noves oportunitats de negoci.

Entendre el canvi que suposa la nova economia circular

 L’escassetat de recursos, d’energia i la inflació crearan una tempesta perfecta que pressionarà amb força els marges. La prioritat serà el control de costos i l’augment de l’eficiència productiva. No és tracta ja de digitalitzar l’empresa, ni d’invertir en tecnologia per que si. És crucial d’integrar la tecnologia allí on es més necessària i pot crear millores de productivitat immediata.

Obrir la seva operativa a la innovació externa

La nova economia necessita empreses plàstiques, amb gran capacitat d’adaptació. Apostar per una arquitectura tecnològica oberta permet experimentar i integrar ràpidament, noves eines, capacitats o tecnologies de forma eficient.

Obrir-se al valor de la col·laboració

El futur de les pimes és l’especialització, i la col·laboració amb altres empreses. D’una part, en la lluita per aconseguir models més eficients, la pime pot arribar a ser més productiva que grans empreses més polititzades, burocràtiques. La capacitat de col·laboració i cooperació pot crear els efectes de xarxa necessaris per reduir els costos de captació de clients, d’I+D o el cost de servei, entre d’altres.

Segueix-nos a twitter

Descobriex el nostre canal de twitter on publiquem curiositats sobre innovació i noves tecnologies, aixi com les fites dels nostres socis.

Qué fem ples nostres socis?

0